Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện kiểm tra mức độ thiếu hụt tiêu chí của hộ nghèo và hộ cận nghèo

Sáng ngày 8/2/2022, Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực tế về mức độ thiếu hụt các tiêu chí của hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Quảng An và Quảng Lâm. Cùng đi có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Theo báo cáo rà soát, thống kê về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, đến nay trên địa bàn xã Quảng An có 59 hộ nghèo, 136 hộ cận nghèo và xã Quảng Lâm có 25 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo. Các xã đã tập trung rà soát các hộ nghèo và cận nghèo theo đúng quy trình, quy định về tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Kiểm tra thực tế tại gia đình các hộ nghèo, hộ cận nghèo cho thấy mức độ thiếu hụt tiêu chí chủ yếu về việc làm, thu nhập, chất lượng nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh…

Đoàn công tác của UBND huyện kiểm tra tình hình thực tế hộ nghèo tại xã Quảng Lâm

Qua kiểm tra tình hình thực tế tại các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã tiếp tục rà soát lại mức độ thiếu hụt tiêu chí đối với các hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; đối với các đối tượng đủ tuổi mà chưa có việc làm, các xã tập trung tuyên truyền, vận động để đi học nghề; trong các gia đình những người có sức khỏe vận động họ đi lao động để tăng thu nhập cho gia đình; hướng dẫn các hộ dân vay vốn, liên kết với doanh nghiệp để hỗ trợ tạo điều kiện để họ phát triển sản xuất nâng cao đời sống vươn lên thoát nghèo, cận nghèo. Các xã tập trung sàng lọc các đối tượng có khả năng đáp ứng được các tiêu chí thiếu hụt nhưng chưa triển khai, vận động họ sớm triển khai; khẩn trương lập kế hoạch đối với các tiêu chí còn thiếu hụt để huyện có phương án triển khai hỗ trợ kịp thời.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời