Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lan tỏa phong trào thi đua đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mốc kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/1963 – 30/10/2023. Nhiều phong trào, công trình, hoạt động có ý nghĩa, thiết thực đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ , thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng Ngày kỷ niệm trọng đại của tỉnh.

Với chủ đề: “Khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, ngày 28/9, huyện Đầm Hà đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023); 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà (28/10/1948 – 28/10/2023). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng; đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh; những thành tựu nổi bật, những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà đối với sự phát triển chung của tỉnh. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Gắn biển công trình Vườn hoa thanh niên chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện

Căn cứ vào nội dung chương trình và điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã cụ thể hóa, tổ chức thực hiện với nhiều công trình hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện phong trào thi đua thường xuyên và nhiệm vụ chính trị. chủ động đăng ký các công trình, mô hình, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện. Trong đó, huyện đã rà soát, lựa chọn, triển khai 3 công trình gắn biển chào mừng. UBMTTQ huyện xây dựng kế khoạch, triển khai phong trào thi đua “xây dựng xã, thị trấn văn minh”, triển khai thực hiện 28 mô hình tiêu biểu trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong đó có 3 mô hình đăng ký cấp tỉnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể, rõ việc, rõ địa chỉ. Năm 2023, toàn huyện có gần 200 mô hình đăng ký thực hiện “dân vận khéo”, trong đó cấp huyện có 100 mô hình.

Các phong trào thi đua trong LLVT huyện được đẩy mạnh

Không khí thi đua sôi nổi lan tỏa khắp các địa phương trong huyện. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên. Tiêu biểu như: phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2025”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; các phong trào thi đua gắn với việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Đầm Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”.v.v.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất được triển khai hiệu quả

Các phong trào thi đua phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi được đẩy mạnh. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển vùng sản xuất tập trung, các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng trang trại, gia trại, vườn mẫu, hộ mẫu; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật; mở rộng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch; phát triển kinh tế biển, chăn nuôi tập trung, triển khai Đề án trồng cây ăn quả tập trung; tham gia trồng rừng, trồng cây gỗ lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển sản phẩm OCOP.  Từ các nguồn vốn, kinh phí chủ động được, các cấp Hội, đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân liên kết, hợp tác sản xuất; tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân nuôi trồng và sản xuất sản phẩm theo quy hoạch của địa phương đã định hướng để xây dựng thương hiệu; phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên là đối tượng nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân nghèo bằng ngày công lao động, cây, con giống, cho vay vốn không lấy lãi, thực hiện phương châm“cầm tay, chỉ việc”, “nông dân dạy nông dân”; trực tiếp giúp đỡ hội viên thoát nghèo có địa chỉ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thông qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế, nhiều đoàn viên, hội viên đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương vươn lên thoát nghèo và làm giàu, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2023, có 3.787 hộ đăng ký danh hiệu “hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”.

Thông qua các phong trào thi đua xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc

Bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của các cấp ủy, chính quyền, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, các hoạt động vì cộng đồng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo được sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của toàn xã hội. Các cấp hội, đoàn thể, đơn vị tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể; duy trì hiệu quả các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Nhân dân phát huy vai trò chủ thể, hăng hái tham gia đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng vườn mẫu, hộ mẫu. Nhiều dự án, công trình trọng điểm như: hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống điện, thủy lợi, các thiết chế văn hóa, trường học được đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch, đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Phong trào Ngày chủ nhật xanh được duy trì hiệu quả

Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; hướng vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường xây dựng, củng cố cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về đất nước, Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới; lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; thành quả trong phòng, chống đại dịch Covid-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, thực hiện “mục tiêu kép” từ năm 2020 đến nay; lan toả mạnh mẽ thương hiệu và hình ảnh một Quảng Ninh “vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân cùng với doanh nghiệp, lực lượng vũ trang phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nghiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất, góp phần xây dựng Quảng Ninh, xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

Các hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Đặc biệt, cùng với các phong trào thi đua, huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư huyện Đầm Hà năm 2023; tham gia hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “ Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”; chỉ đạo, triển khai tổ chức sâu rộng cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”với hình thức sân khấu hóa. Cuộc thi có sự tham gia của 12 đội đến từ các chi, đảng bộ cở sở trong toàn Đảng bộ huyện, các đơn vị đóng quân trên địa bàn. Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi, 12 đội thi đã tích cực luyện tập, chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng hùng biện, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm đặc sắc.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi

Thông qua việc tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, toàn thể cán bộ và Nhân dân trong huyện đã vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích nổi bật. năm 2022, 17/17 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cơ cấu kinh tế được chuyển địch dúng hướng. Tổng giá trị sản xuất 3 khu vực đạt 6.990 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Đến nay, huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên được đổi mới, nâng cao hiệu quả.

Tự hào về truyền thống lịch sử 60 năm xây dựng, phát triển của tỉnh Quảng Ninh, 75 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ huyện, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đầm Hà được tiếp thêm nguồn sinh khí mới, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua trên các lĩnh vực; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đâm Hà)