Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 29/3/2024, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ huyện cùng các đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Minh Đức do chuyển công tác. Kỳ họp đã thảo luận các tờ trình của UBND huyện về hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công: Dự án Kè sông Đầm Hà đoạn qua xã Quảng Tân; về bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024, phân bổ chi tiết nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn huy động cho công tác quy hoạch; về phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, công trình đầu tư công; về thông qua chương trình phát triển đô thị thị trấn Đầm Hà đến năm 2023, định hướng đến năm 2040.

Các đại biểu HĐND huyện tham gia thảo luận

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, dân chủ, Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thống nhất thông qua các Nghị quyết về các nội dung do UBND huyện trình để làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kỳ họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết

   

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số vấn đề đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần quan tâm: UBND huyện, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/HU của Huyện ủy Đầm Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND huyện về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số cơ chế, giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2024. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực thi công vụ. UBND huyện chỉ đạo sớm triển khai các dự án, công trình đảm bảo tuân thủ các quy định, trình tự thủ tục theo pháp luật, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế, phát huy sử dụng hiệu quả lâu dài. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Quốc Nghị