Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm điểm tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện

Vừa qua, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, trong 10 tháng, UBND huyện đã chủ động, điều hành linh hoạt triển khai các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Đến ngày 19/10/2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 64.167 triệu đồng. Trong đó, huyện thu đạt 63.258 triệu đồng, đạt 30% dự toán huyện giao, đạt 14% kịch bản thu quý 9 tháng, bằng 45% cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách cấp xã: Thu ngân sách nhà nước đạt 9.208 triệu đồng đạt 30% dự toán huyện giao, trong đó ngân sách xã được hưởng là 4.948 triệu đồng, đạt 41% dự toán huyện giao.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, kiểm điểm tiến độ thu ngân sách; các giải pháp tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung rà soát những khoản thu không đạt tiến độ, có biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thu theo kế hoạch; rà soát tiến độ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất tái định cư; tăng cường công tác quản lý thuế; rà soát các khoản thu còn tiềm năng; các cơ quan có liên quan phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023 của tỉnh, huyện; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Ban điều hành ngân sách, Hội đồng tư vấn thuế xã, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)