Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Ngày 16/10, Ban Dân Vận Huyện uỷ đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện dự và phát biểu khai mạc.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 140 đồng chí là lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; các đồng chí phụ trách công tác dân vận Đảng uỷ Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế huyện, Trường THPT Đầm Hà; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; Trưởng, phó, thành viên Khối dân vận các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện. Trong 2 ngày 16 – 17/10, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới; quán triệt những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Danh Văn – Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, dân tộc & tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh uỷ truyền đạt.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng

Đồng chí Nguyễn Danh Văn – Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, dân tộc & tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh uỷ truyền đạt các chuyên đề

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trang bị, cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ dân vận các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)