Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

Ngày 22/2, Huyện Đầm Hà đã tổ chức Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng GD&ĐT và Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu khai mạc.

Tham gia kỳ thi có 5 thí sinh, trong đó 2 thí sinh thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng GD&ĐT, 3 thí sinh thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc huyện Đầm Hà được quy hoạch chức danh cần tuyển; cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tương đương đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài huyện có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm tại chức danh có nhu cầu bổ nhiệm; cán bộ, công chức, viên chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được Ban Thường vụ Huyện ủy đề cử. Các thí sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh dự thi. Nội dung thi gồm: Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ, Thi viết kiến thức chung và trình bày Đề án. Người tham gia dự thi phải đạt từ  50/100 điểm trở lên ở mỗi phần thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và thi viết mới được tiếp tục tham gia phần thi trình bày Đề án.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu khai mạc

Phát biểu Khai mạc kỳ thi, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển nhấn mạnh: Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện thi tuyển theo Quy chế 05-QC/TU ngày 5/1/2022 của BTV Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng, Quy chế số 13-QC/HU ngày 12/4/2022 của BTV Huyện ủy về thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các thí sinh làm bài với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, thể hiện tốt nhất năng lực của bản thân. Hội đồng thi tuyển cần thực hiện nghiêm túc quy chế thi, quy định của cấp ủy, Ban Thường vụ trong công tác cán bộ, đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch trong thi tuyển, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công kỳ thi.

Các đại biểu dự Khai mạc kỳ thi

Việc thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý nhằm đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng cán bộ, quản lý, đảm bảo tính công bằng, công khai, dân chủ, đúng quy trình trong thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ. Tạo điều kiện, động lực để cancs bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý. Qua đó lựa chọn những cán bộ quản lý giỏi, thực sự có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)