Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ sát hạch chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện năm 2019

Ngày 20/7/2019, huyện Đầm Hà tổ chức khai mạc kỳ sát hạch chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện năm 2019. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng sát hạch, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Tham dự kỳ sát hạch có 78 cán bộ, công chức cấp huyện còn ít nhất 2 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, cán bộ giữ chức vụ cấp Phó, công chức đang công tác tại các cơ quan Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể, cán bộ giữ chức vụ cấp Phó và công chức 10 phòng ban quản lý Nhà nước. Cán bộ, công chức tham gia sát hạch phải hoàn thành 2 phần thi gồm kiểm tra trắc nghiệm, tự luận kiến thức, sự hiểu biết về công tác Đảng, đoàn thể, quản lý hành chính Nhà nước, hệ thống chính trị, Luật cán bộ, công chức, văn hóa công sở, cải cách hành chính quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực công tác, kiến thức về tin học; đánh giá thực trạng công việc hiện nay của công chức, đề xuất giải pháp, khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công hoặc phụ trách và kiểm tra kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành, lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý, tham mưu thực hiện nhiệm vụ thông qua hình thức phỏng vấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ sát hạch, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng sát hạch nhấn mạnh kỳ sát hạch cán bộ, công chức cấp huyện năm 2019 nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện; kết quả kỳ sát hạch là căn cứ để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng  và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện. Đồng chí mong muốn các đồng chí cán bộ, công chức tham gia kỳ sát hạch luôn bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất. Thông qua kỳ sát hạch, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong việc tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp huyện để đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Cán bộ, công chức kiểm tra phong bì đựng đề thi còn nguyên niêm phong

78 cán bộ, công chức dự thi kiểm tra kiến thức chung

Ngay sau buổi khai mạc, 78 cán bộ, công chức cấp huyện đã bước vào phần thi kiểm tra kiến thức chung gồm phần trắc nghiệm và tự luận. Kỳ sát hạch diễn ra trong 1 ngày 20/9/2019.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà