Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IV

Sáng ngày 13/12/2018, HĐND huyện Đầm Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, LLVT, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Phú, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, sau nửa chặng đường của nhiệm kỳ, huyện Đầm Hà đã đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững chủ quyền biển, đảo, an ninh chính trị, TTATXH. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu và giành thời gian thỏa đảng để chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện, đại biểu tham dự kỳ họp đề cao trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc, nêu được các vấn đề cụ thể, thiết thực, quyết nghị các Nghị quyết bám sát thực tiễn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2018

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Theo đó, năm 2018 huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, bằng các chương trình kế hoạch, giải pháp cụ thể, sáng tạo nên đã tạo được sự đồng thuận cao với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, 16/17 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết đề ra: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 9,1% CK, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 58%CK, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng 21,1%CK, chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng, công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, số nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tăng so với cùng kỳ. Công tác giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%, giải quyết việc làm mới cho 1.025 lao động. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch đất đai, đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục, ý tế có nhiều đổi mới. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm  ngành thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện. Tổ chức thành công chương trình Talk show với chủ đề “Du lịch Đầm Hà – Cơ hội và thách thức” là cơ sở triển khai đề án phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Công bố logo bộ nhận diện thương hiệu huyện Đầm Hà và trang Website huyendamha.vn. An ninh chính trị, TTATXH tiếp tục được giữ vững, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018.

Về mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2019, huyện Đầm Hà sẽ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hoàn thành chương trình 135, xây dựng huyện trở thành vùng trọng điếm sản xuất và chế biến nông sản, trung tâm giống và nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất các ngành nông, lâm, thủy sản tăng, công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương, các cấp, các ngành, UBMTTQ  và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết thống nhất đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong năm 2018. Đồng chí cũng thắng thắn chỉ ra những hạn chế cần quan tâm khắc phục như thu ngân sách, tiến độ triển khai một số dự án và kết quả giải ngân nguồn vốn phát triển sản xuất, công tác GPMB một số dự án còn chậm, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng chưa chủ động, tích cực  triển khai chỉ thị 18 – CT/TU của ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tai nạn giao thông vẫn chưa được kiềm chế ….  Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong năm 2019, cần tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”  và 10 nhóm giải pháp cụ thể: giữ vững ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế, theo hướng đẩy mạnh đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ và giá trị thu nhập bình quân đầu người, đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng văn hóa, con người Đầm Hà, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018, HĐND huyện cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy  và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 để bàn, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Sau kỳ họp này,  UBND huyện, các ngành, địa phương cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND huyện thông qua.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND huyện bầu

Cũng tại kỳ họp HĐND huyện sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện đánh giá nghiêm túc, trách nhiệm đây sẽ là sơ sở để các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm nhìn nhận lại mình, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, điều chỉnh phương pháp, kỹ năng, chuyên môn và thực hiện chức trách, nhiệm vụ tốt hơn.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, việc thực hiện dự thoán thu chi, ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, công tác chấp hành pháp luật trên địa bàn, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, công tác xây dựng chính quyền….

Buổi chiều, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đổi với 20 chức danh do HĐND huyện bầu. Ngày 14/12 kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm và biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

                               Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)