Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa V

Ngày 21/12, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 4 để đánh giá kết quả kinh tế – xã hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 và quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội,  LLVT; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội đều được hoàn thành. Năm 2022, dự báo còn gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Đòi hỏi các cấp, các ngành, đơn vị cần giữ vững được ổn định chính trị, đoàn kết, sáng tạo; kiên định niềm tin, nhất quán ý chí và hành động, kiên trì tổ chức thực thi công tác phòng, chống dịch COVID-19, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, của khối đại đoàn kết toàn dân; quyết tâm giữ vững địa bàn “thích ứng an toàn, ổn định, phát triển” trong trạng thái bình thường mới. Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa V có nhiều nội dung quyết sách quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của huyện trong năm 2022, mà còn của cả giai đoạn 2021 – 2025. Do đó đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy kỳ họp, nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn có trọng tâm, nêu được các vấn đề thiết thực, cụ thể; quyết nghị các nghị quyết sát thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa V

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, song huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra: vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; vừa bảo đảm an sinh xã hội, an dân, ổn định phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 2.490 tỷ đồng, bằng 100,8% KH, tăng 9,4% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 1.672 tỷ đồng, bằng 120,3% KH, tăng 43% CK. Giá trị thương mại – dịch vụ đạt 1.790 tỷ đồng, bằng 100,2% KH, tăng 15,5% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 682 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 210 tỷ đồng, bằng 165% dự toán tỉnh giao, bằng 116,6% dự toán huyện giao, tăng 79,5%CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được chủ động triển khai tích cực. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 4/8 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 03/8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 ngày tái lập huyện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác quy hoạch, GPMB, xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm. Các chỉ số về cải cách hành chính sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính quyền được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác thanh tra được triển khai kịp thời, đúng tiến độ. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được giữ vững.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại kỳ họp

Năm 2022, huyện tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới; tiếp tục  khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội bền vững; giữ ổn định kinh tế, thực hiện tốt mục tiêu kép để duy trì tốc độ tăng trưởng; tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư mở rộng quy mô nền kinh tế; duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách xã hội; duy trì, nâng cao kết quả giảm nghèo, chất lượng đời sống của nhân dân; nâng cao năng lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tăng cường trật tự kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an toàn trật tự xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe một số báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, UBMTTQ huyện; báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách, tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021, phương hướng năm 2022; Tờ trình về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số giải pháp điều hành ngân sách năm 2022; tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 2025; Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; tờ trình về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đầm Hà; Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2022.

Buổi chiều các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ngày mai, 22/12, kỳ họp sẽ tiếp tục chương trình với nhiều nội dung quan trọng.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời