Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Đầm Hà

Sáng ngày 19/12,  HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả kinh tế – xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội,  LLVT; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh tại kỳ họp này, HĐND huyện có nhiệm vụ rất quan trọng tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách năm 2022 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2023. HĐND huyện sẽ dành thời gian thỏa đáng cho các phiên thảo luận, chất vấn các thành viên UBND huyện theo Luật Hoạt động giám sát về những vấn đề đang được cử tri, Nhân dân rất quan tâm theo tinh thần đổi mới, coi trọng chất lượng, hỏi nhanh – đáp gọn, có tranh luận, làm rõ trách nhiệm. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND huyện và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn có trọng tâm, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại kỳ họp.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, 17/17 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo, thực hiện thành công chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn dịch bệnh covid – 19, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục duy trì, tăng trưởng kinh tế xã hội của huyện trên cả 3 lĩnh vực: tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực  ước đạt 6.990 tỷ đồng, đạt 101,2%KH, tăng 17,4% CK, trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.824 tỷ đồng, bằng 101,6%KH, tăng 13,4%CK; giá trị sản xuất CN, TTCN, XD đạt 2.070 tỷ đồng, bằng 99,5%KH, tăng 23,8%CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.096 tỷ đồng bằng 102,2%KH, tăng 16,9%CK. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực: Nông, lâm, thủy sản 40,4%; CN – TTCN- XD 29,6%; dịch vụ 30,0%. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện năm 2022 đạt 211.450 triệu đồng bằng 111% dự toán tỉnh giao, bằng 107%  dự toán huyện giao. Công tác Quy hoạch, GPMB, đầu tư XDCB, thu hút đầu tư, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực. Công tác CCHC, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp được tăng cường. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện báo cáo công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị của cử tri

Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Năm 2023, huyện Đầm Hà đặt ra mục tiêu phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế đạt 18,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt khoảng 3.950 USD. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 210 tỷ đồng. Huyện không còn hộ nghèo. Triển khai xây dựng xã Đại Bình, Tân Lập đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xã Quảng An, Quảng Lâm đạt nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Kỳ họp đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, đại biểu HĐND, cử tri, doanh nghiệp và Nhân dân cho sự phát triển của huyện năm 2022. Năm 2023, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu HĐND huyện cần bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Chấp hành Đảng bộ về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; chủ đề công tác năm của tỉnh, của huyện, tập trung nghiên cứu, thảo luận, từ đó, xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, ban hành các Nghị quyết hiệu quả.

Tập trung thực hiện tốt các định hướng, quy hoạch, mục tiêu xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu điển hình khu vực miền Đông của tỉnh; phát triển kinh tế biển, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khai thác các tiềm năng lợi thế của huyện, đặc biệt là cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

HĐND huyện cần thảo luận đánh giá đối với từng dự án đầu tư xây dựng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, chăm lo đời sống nhân dân và các công trình quốc phòng, an ninh đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu  nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Nghị quyết của huyện. Bám sát các quy định của pháp luật, chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 136 của HĐND tỉnh về dự toán thu chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ và có cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2023 đảm bảo minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Có giải pháp cụ thể, tập trung tăng thu thuế, phí , mở rộng đối tượng nộp thuế, đảm bảo hoàn thành thu ngân sách.

Phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. HĐND huyện và các đại biểu HĐND cần tăng cường thảo luận, thực hiện tốt, thực chất hoạt động chất vấn tại kỳ họp đảm bảo thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương quan trọng của huyện, các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập trung nghiên cứu kỹ, sâu từng nội dung và tham gia ý chất lượng, đảm bảo hiệu quả các Nghị quyết ban hành và đi vào cuộc sống.

Kỳ họp thứ 10  HĐND huyện sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 – 20/12/2022.

                           Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)