Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt II) năm 2024

Ngày 18/3, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II. Dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện phát biểu tại hội nghị

Tại lớp học, 89 học viên là đoàn viên ưu tú của Trường THPT Đầm Hà, Trung tâm Y tế huyện; đoàn viên ưu tú của các chi bộ, Đảng bộ trong huyện có nguyện vọng muốn tìm hiểu về Đảng, tự giác gia nhập Đảng được tiếp thu các nội dung cơ bản gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề: Chuyên đề: Nhận diện, đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, không đúng sự thật trên không gian mạng. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đối tượng kết nạp Đảng có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lịch sử, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những thành tích vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước từ khi thành lập Đảng đến nay. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu tham gia hội nghị

                                                                        

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)