Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt I) năm 2024

Ngày 18/01, Trung tâm Chính trị huyện Đầm Hà tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt I) cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024 và quần chúng ưu tú trong nguồn kết nạp đảng của các chi đảng bộ cơ sở. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng – Văn phòng Huyện uỷ và các đồng chí Giảng viên lớp học.

Trong thời gian 05 ngày, 62 học viên được cơ quan, đơn vị, đoàn thể tín nhiệm  giới thiệu và được cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được trao đổi, nghiên cứu những nội dung quan trọng trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng bao gồm: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài tập trung nghiên cứu, học tập nội dung các bài học trên lớp, học viên còn được nghe báo cáo 02 chuyên đề là: Khái quát lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà và Nhận diện, đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, không đúng sự thật trên không gian mạng. Trao đổi, thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa.

Đ/c Nguyễn Thị Hoa -UVBTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, GĐ Trung tâm Chính trị phát biểu tại Lễ Khai giảng

Qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…. Giúp người học nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống, từ đó xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                               Phạm Đức Huệ (TTVH)