Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1, năm 2021

Sáng ngày 24/6, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy tiến hành tổ chức “Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2021 (Lớp B)” cho 29 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Tới dự và chỉ đạo lớp khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Lớp học được diễn ra trong khoảng thời gian 10 ngày (từ ngày 24/6 đến hết ngày 05/7/2021). Chương trình và nội dung lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2021 gồm 12 chuyên đề. Trong đó 10 chuyên đề có các nội dung cơ bản theo quy định của Ban tuyên giáo TW biên soạn: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện  nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển GD – ĐT, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường QP – AN, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị. trật tự AT – XH; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCSVN. Ngoài ra, các học viên còn được học và nghiên cứu 2 chuyên đề bổ sung theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đó là: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng, đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên. Từ đó giúp Đảng viên mới xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khoá để đánh giá kết quả chất lượng quá trình học tập, làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)