Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà: Công bố quyết định thành lập 2 Chi bộ ở doanh nghiệp

Ngày 19/8/2022, Đảng ủy xã Tân Bình và xã Dực Yên đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Đông Bắc và Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Linh. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện. 

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Tân Bình đã công bố Quyết định về việc thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Đông Bắc trực thuộc Đảng bộ xã Tân Bình, gồm 6 đảng viên và chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đảng ủy xã Dực Yên xã Dực Yên công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Linh trực thuộc Đảng bộ xã Dực Yên, chi bộ gồm 6 đảng viên, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Các Chi bộ doanh nghiệp sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; có trách nhiệm xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ; xây dựng quy chế làm việc; quy chế quản lý, sử dụng tài chính; chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và các nội dung khác theo quy định của Đảng.

Đảng ủy xã Tân Bình trao QĐ thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Đông Bắc

Việc thành lập chi bộ Đảng ở doanh nghiệp nhằm tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Qua đó, góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên nói chung, nhất là đối với tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Dực Yên tặng hoa chúc mừng

Quốc Nghị – Mai Thắm