Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà: 3/8 xã hoàn thành thành lập chi bộ Công an xã

Vừa qua, tại Hội trường UBND xã Đại Bình và UBND xã Quảng Tân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Bình và xã Quảng Tân đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công an xã Đại Bình và Quảng Tân. Đây là 02 chi bộ Công an xã tiếp theo được thành lập của huyện Đầm Hà.

Xác định việc thành lập Chi bộ Công an xã ngay sau khi triển khai đề án bố trí Công an xã chính quy là yêu cầu cấp thiết, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng các cấp đối với lực lượng Công an từ trung ương đến cơ sở; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phục vụ yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an huyện Đầm Hà đã báo cáo Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã nhanh chóng thành lập chi bộ Công an xã để chỉ đạo thống nhất công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện đồng thời trao đổi Đảng ủy các xã các căn cứ, quy định về thành lập chi bộ Công an xã và tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

Đến nay, 3/8 Đảng ủy các xã thuộc huyện Đầm Hà đã công bố quyết định thành lập chi bộ Công an xã chính quy với tổng số 14 đảng viên, 3/3 đồng chí Trưởng Công an xã là bí thư chi bộ và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Chi bộ Công an xã Đại Bình

Đây là sự kiện có ý nghĩa đối với lực lượng Công an xã chính quy trong đảm nhiệm nhiệm vụ công tác ở cơ sở, là điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo ANTT, cùng Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng phát triển kinh tế, xã hội. Việc thành lập chi bộ Công an xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu với Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã sớm hoàn thiện việc thành lập chi bộ Công an xã, đảm bảo 8/8 xã đều được thành lập Chi bộ Công an xã, góp phần củng cố vị trí, vai trò của lực lượng Công an trong cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thân Hiếu – Công an huyện Đầm Hà