Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp thẩm định hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao

Sáng ngày 27/8/2020, UBND huyện đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Quảng Lâm đạt chuẩn NTM và xã Quảng Tân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện giai đoạn 2017 – 2020.

Tại hội nghị, Phòng NN&PTNT huyện, cơ quan thường trực của BCĐ đã thông qua báo cáo thẩm tra của BCĐ đối với hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét công nhận đạt chuuẩn NTM, chuẩn NTM nâng cao của xã Quảng Lâm và Quảng Tân. Theo báo cáo, hồ sơ để xét công nhận xã đạt chuẩn NTM của xã Quảng Lâm và công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Quảng Tân tương đối đầy đủ, tài liệu minh chứng rõ ràng đúng thực tế; đối với xã Quảng Tân đã đạt 8/8 tiêu chí và 27/27 chỉ tiêu về xây dựng NTM nâng cao, xã Quảng Lâm đã đạt 20/20 tiêu chí và 53/53 chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình, nhất chí với báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM và NTM nâng cao đối với xã Quảng Lâm và Quảng Tân. Trên cơ sở đó, 100% thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện giai đoạn 2017 – 2020 đã bỏ phiếu đồng ý đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Quảng Lâm đạt chuẩn NTM và xã Quảng Tân đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện đề nghị xã Quảng Tân  tiếp thu ý kiến của các thành viên BCĐ; tập trung đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao đối với các tiêu chí còn yếu, còn thiếu; tập trung huy động người dân chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tranh cây xanh, hoa trên các tuyến đường; tập trung xây dựng KH để đưa 3 thôn còn lại của xã đạt chuẩn NTM, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với xã Quảng Lâm cần tăng cường công tác giữ gìn VSMT, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm sanh, sạch, đẹp; tăng cường tuyên truyền để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới; nâng cao công tác quản lý đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường; MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ xã Quảng Lâm để nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM. Cơ quan thường trực của BCĐ huyện cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ báo cáo với tỉnh để xét công nhận xã Quảng Lâm đạt chuẩn NTM và xã Quảng Tân đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà