Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Chiều ngày 8/8/2022, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về KH tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và nội dung, chương trình Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức điểm tại thị trấn Đầm Hà. Dự họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan.

Theo KH, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 16/8 tại Trung tâm văn hóa các dân tộc huyện, gồm các nội dung như: khen thưởng các đối tượng có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền trực quan… Đối với ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức điểm tại thị trấn Đầm Hà, dự kiến tổ chức vào ngày 10/8, nội dung, chương trình gồm có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng tiêu biểu trong phong tròa toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị trấn, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, giao lưu thể thao, đến nay các nội dung đã được thị trấn chuẩn bị cơ bản theo KH.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện và các xã, thị trấn; diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc tổ chức ngày hội…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị tập trung triển khai nghiêm túc KH chỉ đạo của tỉnh về tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2022; tập trung xây dựng phương án tổ chức ngày hội, diễn đàn đảm bảo hợp lý, thiết thực, hiệu quả; đối với thị trấn cần tập trung tổ chức các nội dung đảm bảo phong phú, cố gắng sân khấu hóa, bố trí chương trình hợp lý. Đồng chí Bí thư Huyện ủy thống nhất đối với thời gian và các nội dung, hoạt động diễn ra trong chương trình ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; đề nghị các đơn vị, lực lượng phối hợp chặt chẽ với nhau để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để việc tổ chức ngày hội và diễn đàn đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Quốc Nghị