Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp hội đồng tư vấn thuế thị trấn Đầm Hà

Ngày 13/4, Hội đồng tư vấn thuế thị trấn Đầm Hà đã họp và triển khai các nội dung trong công tác thu thuế trên địa bàn thị trấn Đầm Hà. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện và các lãnh đạo phòng ban liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo về kết quả thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 và quý I năm 2021. Tuy có nhiều yếu tố khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, song hội đồng tư vấn thuế đã cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Đầm Hà năm 2020 đạt 3.562 triệu đồng, bằng 136,45% dự toán huyện giao, vượt thu 951,4 triệu đồng. Một số chỉ tiêu đạt khá như thuế giá trị gia tăng (120% kế hoạch), thuế thu nhập cá nhân (143% kế hoạch). Thu ngân sách trên địa bàn quý I năm 2021 đạt 742,6 triệu đồng, bằng 34,12% kế hoạch. Thuế tài nguyên đạt 17,9% kế hoạch, thuế thu nhập cá nhân đạt 42,81% kế hoạch.

Các đại biểu phát biểu tại cuôc họp

Trên cơ sở đó, tại cuộc họp các thành viên trong hội đồng tư vấn thuế và các ngành chức năng đã có những ý kiến, kiến nghị để công tác thuế trên địa bàn được thực hiện đảm bảo: Tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới kết hợp phòng chống dịch bệnh covid-19; tuyên truyền luật thuế; tiến hành rà soát các hộ kinh doanh chưa kê khai nộp thuế, điều chỉnh mức thu nộp thuế phù hợp với doanh thu; đôn đốc thu nợ đọng thuế; đề xuất với huyện về việc giải phóng mặt bằng khu dân cư Đồn Đen và phía bắc thị trấn Đầm Hà để  đấu giá đất, cho phép các hộ nộp tiền thuế đất hàng năm nộp tiền 1 lần cho thuê đất sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Hội đồng tư vấn thuế thị trấn Đầm Hà cần phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thu thuế, quan tâm thu hút đầu tư các dự án cho thị trấn Đầm Hà nhằm tăng thu ngân sách. Vận động các hộ kinh doanh nộp thuế; ký quyết định thành lập tổ công tác  đôn đốc thuế, lập các kế hoạch thu nợ, đọng thuế, giảm tối thiểu nợ thuế. Kiểm tra sổ sách, doanh thu, kết hợp các biện pháp xác định doanh số và kiểm tra đột xuất. Phát hiện dấu hiệu trốn thuế, tiến hành cưỡng chế và sử dụng các biện pháp hành chính đối với các hộ kinh doanh không nộp thuế. Phối hợp quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất, làm tốt công tác GPMB, rà soát toàn bộ quỹ đất trên địa bàn thị trấn Đầm Hà để có phương án thu thuế hợp lý, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc thu thuế trên địa bàn.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)