Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Hội đồng sát hạch chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện

Ngày 17/7/2019, Hội đồng sát hạch chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện tổ chức họp bàn và thống nhất một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng sát hạch đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ sát hạch, cơ cấu đề ở phần thi trắc nghiệm, đáp án và biểu điểm ở phần thi tự luận; quy chế và nội quy của kỳ sát hạch, thành phần Ban giúp việc cho Hội đồng thi; ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tài liệu để phục vụ cho phần thi phỏng vấn. Các thành viên của Hội đồng đã tập trung thảo luận và tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào nội quy, quy chế của kỳ sát hạch, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cần tham mưu ra thông báo để triệu tập thí sinh, dung lượng câu hỏi và thời gian làm bài thi; cần trưng dụng thêm một số giáo viên tin học ở các trường để giúp cho việc mã hóa các bộ đề thi hợp lý, đảm bảo tiết kiệm thời gian; các đồng chí lãnh đạo huyện và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy tham gia phỏng vấn cán bộ, công chức cần bố trí hợp lý…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng kết luận thống nhất các nội dung

Theo kế hoạch, kỳ sát hạch chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 20/7/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, với 2 phòng thi, 3 bộ đề thi. Kỳ sát hạch lần này, huyện có 79 cán bộ, công chức tham dự sát hạch gồm cán bộ, công chức cấp huyện còn ít nhất 02 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định (tính từ ngày 01/06/2019): cán bộ giữ chức vụ cấp Phó, công chức đang công tác tại các cơ quan Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể; cán bộ giữ chức vụ cấp Phó, công chức 10 phòng ban quản lý nhà nước. Cán bộ, công chức tham gia sát hạch phải tham gia 2 phần thi là kiến thức chung gồm trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và phần thi trả lời phỏng vấn. Chương trình thi sát hạch dự kiến diễn ra trong một ngày 20/7.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà