Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Ngày 08/3/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện, để nghe và cho ý kiến về một số nội dung. Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đối với một số dự án ngoài ngân sách trên địa bàn huyện: Dự án điểm kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại phố Trần Phú (Thị trấn Đầm Hà), dự án xây dựng điểm chế biến hải sản tại thôn Phúc Tiến (xã Tân Lập); nghe báo cáo Đề án thành lập đối với một số cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022 – 2023. Các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến đối với từng nội dung cụ thể.

Đại biểu tham gia ý kiến

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục điều chỉnh lại quy hoạch, tiến hành lập quy hoạch chi tiết đối với toàn bộ dự án; đối với điểm quy hoạch thị trấn cho lập lại quy hoạch chi tiết, bám sát ranh giới mở rộng thị trấn, làm rõ phân lô, phân luồng quy hoạch. Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị hồ sơ, tờ trình đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án. Đối với kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị PGD huyện xây dựng kế hoạch năm học, chỉ tiêu ngành trên cơ sở bám sát vào chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Tiếp tục dồn ghép các điểm trường, tăng điểm trường mầm non và giảm các điểm trường tiểu học. Giao phòng Kinh tế – Hạ tầng nghiên cứu, bổ sung quy hoạch trên cơ sở đề xuất của PGD. Rà soát lại đội ngũ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; phân công thêm giáo viên đủ điều kiêm kiêm nhiệm các bộ môn cấp bậc tiểu học. PGD nghiên cứu, tham mưu cho huyện kêu gọi xã hội hóa các cơ sở đào tạo tin học và ngoại ngữ, tạo điều kiện học tập cho con em trong toàn huyện. Tiếp tục đề xuất mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, chủ trì lập danh sách đề xuất dự án đưa vào đầu tư công trung hạn và sớm hoàn thành kế hoạch trong năm học.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo Đề án thành lập đối với một số cụm công nghiệp trên địa bàn huyện và tờ trình đề xuất của TTYT cũng như một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Trạm y tế (mới) của thị trấn Đầm Hà.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)