Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Chiều ngày 10/4/2020, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện tháng 4/2020 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện.

Tại cuộc họp, Trung tâm Thủy lợi, Giao thông và Môi trường đã báo cáo về tình hình sử dụng lao động tại đơn vị. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ trình kế hoạch luân chuyển cán bộ, viên chức của ngành giáo dục, y tế và kế toán các đơn vị; kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 của huyện. Phòng NN&PTNT báo cáo thực hiện các nội dung phục vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thi hành Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 1568/UBND-NLN3 ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về rà soát thống kê và đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi và dự kiến phải di dời trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm Thủy lợi, Giao thông và Môi trường sớm hoàn thiện đề án chuyển đơn vị sang doanh nghiệp nhà nước một thành viên; sắp xếp, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị để tiếp tục tham gia đấu thầu dịch vụ công ích trên địa bàn; UBND huyện sẽ xem xét giải quyết các kiến nghị của đơn vị. Đối với kế hoạch luân chuyển cán bộ, viên chức của ngành giáo dục, y tế và kế toán các đơn vị, đồng chí thống nhất với kế hoạch luân chuyển viên chức giáo dục, đề nghị Cơ quan Tổ chức – Nội vụ phối hợp với Phòng y tế và trung tâm y tế xây dựng phương án luân chuyển đối với viên chức ở các trạm y tế trên địa bàn; y tế cần tham mưu một quy chế riêng đối với việc luân chuyển viên chức của ngành; triển khai luân chuyển kế toán theo đúng quy chế, quy định. Đối với nội dung thực hiện rà soát thống kê và đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi, đồng chí yêu cầu trước mắt cần di dời khu chăn nuôi trong khu vực thị trấn ra xa khỏi khu dân cư; các cơ quan cần xác định đối tượng di dời và nghiên cứu khu vực để di dời để trình tỉnh xem xét; Phòng Kinh tế – Hạ tầng phối hợp với Phòng NN&PTNT chọn quy hoạch khu chăn nuôi tập trung phù hợp; các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền các hộ chăn nhỏ lẻ thôi không chăn nuôi nữa hoặc chuyển sang nghề khác để bảo vệ môi trường.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà