Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 29/5, dồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả rà soát, đề xuất vị trí xây dựng trụ sở làm việc cho công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; báo cáo rà soát nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 để lập phương án phân bổ và khoanh định vùng đất đai cấp tỉnh; công tác chuẩn bị hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua việc hủy bỏ một số công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục các dự án Nhà nước thu hồi đất tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo công văn số 2679/TNMT-QHKH ngày 11/5/2020 của Sở Tài nguyên và môi trường; nghe việc lập thứ tự ưu tiên và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án thu hồi đất theo Công văn số 2298/STC-TCDN ngày 22/5/2020 của Sở Tài chính.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đề xuất và ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung rà soát, tham mưu, hoàn thiện hồ sơ, danh mục dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)