Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Sáng ngày 18/12/2023, UBND huyện tổ chức họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã nghe và cho ý kiến về tiến độ, kết quả thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo đó, tính đến ngày 17/12/2023 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 78.713 triệu đồng; trong đó có 2 khoản thu vượt dự toán tỉnh giao, 9 khoản thu không đạt tiến độ tỉnh giao, 2 khoản thu phát sinh ngoài dự toán. Đã giải ngân 222.148/249.220 triệu đồng đạt 89,25% kế hoạch vốn sau điều chỉnh, bổ sung, trong đó, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 91%.

Qua nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo và các đơn vị liên quan tham gia ý kiến, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và các xã tập trung rà soát lại các công trình để đảm bảo việc giải ngân vốn xong theo đúng kế hoạch. Tăng tốc thu thuế đối với các doanh nghiệp còn nợ thuế theo quy định. Rà soát các khoản thu ngân sách trên địa bàn còn dư địa phấn đấu thu hoàn thành các khoản thuế, phí theo kế hoạch tỉnh giao. Tập trung thanh toán các công trình đảm bảo thời gian quy định; kiểm soát chặt chẽ thu hồi vốn tạm ứng.

Lãnh đạo UBND huyện nghe và cho ý kiến về QH Cụm công nghiệp Đông Đầm Hà B

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B.

Quốc Nghị