Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Chiều ngày 28/3/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số đề xuất, phương án liên quan đến phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp có liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đề xuất bố trí quỹ đất phục vụ mở rộng dự án gà bản Đầm Hà của HTX sản xuất, kinh doanh nông nghiệp Tuyền Hiền; đề xuất bố trí quỹ đất phục vụ nuôi tôm thương phẩm của Công ty CP thủy sản Việt Úc – Quảng Ninh, địa điểm dự kiến cạnh khu vực nghiên cứu dự án của Tập đoàn GFS; báo cáo phương án thành lập một số cụm công nghiệp, điều chỉnh QH chi tiết một số dự án do doanh nghiệp, HTX triển khai trên địa bàn huyện, KH thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị HTX Tuyền Hiền cần xây dựng dự án chế biến gà bàn một cách cụ thể, chi tiết; xác định vị trí đất để xây dựng xưởng chế biến trong khu vực chăn nuôi của HTX đảm bảo hợp lý, theo quy định; HTX cần xin QH xây dựng xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm từ gà bản Đầm Hà, sau khi có QH trình UBND huyện để xem xét; các cơ quan chuyên môn của huyện cần bổ sung vị trí đất mà doanh nghiệp xin để xây dựng dự án chế biến gà bản vào QH sử dụng đất, QH nông thôn mới, hướng dẫn HTX lập QH sơ chế, chế biến sản phẩm từ gà bản để xin chủ trương của tỉnh. Đối với quỹ đất phục vụ nuôi tôm thương phẩm của CP thủy sản Việt Úc – Quảng Ninh, cần tập  trung đẩy nhanh GPMB đối với diện tích đất còn vướng mắc của hộ dân để bàn giao cho dự án đúng theo KH; đối với dự án của Tập đoàn GFS, cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện xây dựng văn bản để báo cáo tỉnh và tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp để thực hiện dự án. Đối với việc thành lập một số cụm công nghiệp, các cơ quan chuyên môn tiếp tục đôn đốc, rà soát hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sở để trình Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Đối với các nội dung khác, cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh, đảm bảo theo KH, quy định.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời