Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 14/3/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện, để nghe và cho ý kiến về một số nội dung. Cùng dự có đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo chủ trương quy hoạch khu đô thị dịch vụ, sinh thái và nghỉ dưỡng ven sông Đầm Hà của tập đoàn NHS. Nghe báo cáo rà soát việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn thư của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến đối với từng nội dung cụ thể.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, trên cơ sở mục tiêu đặt ra là xây dựng một khu đô thị dịch vụ, sinh thái nghỉ dưỡng phù hợp với quy hoạch chung của huyện, các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu kĩ và triển khai làm rõ một số nội dung: rà soát xác định vị trí, quy mô ranh giới; mục tiêu, tổ chức lập quy hoạch, hình thức triển khai tài trợ… Đối với việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn thư của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về giải quyết đơn thư. Tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc, đơn thư còn tồn đọng, kéo dài. Các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành rà soát lại hồ sơ, tiếp tục đôn đốc, phối hợp hướng dẫn các xã trả lời theo đúng thẩm quyền, giải quyết các vụ việc liên quan đến đơn thư theo đúng quy định tránh gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)