Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 08/2/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện, để nghe và cho ý kiến về một số nội dung. Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã báo cáo về triển khai công tác giảm nghèo, cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện; nghe báo cáo đề xuất tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo văn bản số 638/UBND-QLĐĐ1 ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh; nghe báo cáo rà soát công tác quản lý, giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân theo văn bản số 620/UBND-NLN1 ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh. Đối với từng nội dung cụ thể, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến để đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đồng tình với chỉ tiêu phấn đấu giảm nghèo các xã, thị trấn đề ra trong chương trình giảm nghèo theo kế hoạch của tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục bám sát chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, tuyên truyền và vận động nhân dân về công tác giảm nghèo, thành lập các tổ rà soát để làm căn cứ xác nhận hộ nghèo trong đó phải bảo đảm sát thực tế tình hình đời sống của nhân dân, trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch thoát nghèo. Tập trung hỗ trợ nhân dân sản xuất, đào tạo nghề, việc làm, nâng cao mức sống thu nhập của người dân. Thống nhất triển khai giảm nghèo theo đúng các chỉ tiêu đã hướng dẫn.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Đối với ý kiến vào dự thảo quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và công tác quản lý, giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân, đồng chí đề nghị các xã ven biển tiếp tục quản lý chặt chẽ luồng lạch, bãi triều, cương quyết xử phạt, tháo dỡ, di chuyển đối với các hộ dân vi phạm. Huyện sẽ bổ sung đưa vào quy hoạch cho thuê để quản lý.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã giao ban để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)