Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp bàn đẩy nhanh tiến độ Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh tại huyện Đầm Hà

Vừa qua, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về tiến độ triển khai thực hiện Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại Đầm Hà.

Theo quyết định số 3851/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại huyện Đầm Hà với mục tiêu là hình thành Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học – công nghệ, doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong ngành nuôi trồng thủy sản công nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, nhằm nhân rộng ra các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao trong, ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 6/5/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đến năm 2020 thực hiện điều chỉnh quy hoạch, thực hiện GPMB, đưa vào hoạt động phân khu trung tâm, phân khu sản xuất giống tôm và một phần khu nuôi tôm chất lượng cao. Giai đoạn 2, từ năm 2021-2023, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tiến hành mở rộng khu nuôi trình diễn, triển khai đầu tư khu thử nghiệm để tạo ra công nghệ cao, phục vụ sản xuất giống, nuôi trồng đối với các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực của tỉnh. Giai đoạn 3, từ năm 2024-2025, hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng còn lại, tiếp tục nghiên cứu đầu tư khu thử nghiệm và nhân rộng các mô hình, công nghệ đã thử nghiệm thành công.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện tham gia ý kiến tại cuộc họp

Đến nay, huyện Đầm Hà đã giao Công ty Cổ phần thủy sản Việt Úc 28,53ha. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các Sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức giám sát hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công ty Cổ phần thủy sản Việt Úc hoàn thành đo khảo sát toàn bộ diện tích và khu chức năng theo Đề án được phê duyệt, điều chỉnh lại thiết kế tổng thể cho toàn khu, triển khai lập bản vẽ tổng mặt bằng sử dụng đất cho toàn khu.

Đồng chí Nguyễn Văn Công – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại cuộc họp

Sau khi kiểm tra thực tế và tham gia ý kiến của các ngành, đơn vị liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT và huyện Đầm Hà thống nhất quan điểm điều chỉnh lại diện tích quy hoạch đảm bảo ứng các tiêu chí của Đề án trình thẩm định phê duyệt theo đúng quy định hiện hành; Xác định rõ hiện trạng các loại rừng, phương pháp quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn; Đẩy nhanh tiến độ GPMB giai đoạn II và giải ngân vốn đầu tư công cho hạng  mục Đê bao kết hợp đường giao thông và một số nội dung của Đề án để báo cáo UBND tỉnh.

                                             CTV.Minh Hải