Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 8/4/2021, huyện Đầm Hà tổ chức họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thành viên BCĐ, ủy viên Ủy ban bầu cử huyện, các Tiểu ban và BCĐ, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn.

Theo báo cáo, đến nay công tác tổ chức triển khai bầu cử trên địa bàn huyện được thực hiện đúng tiến độ và lộ trình của kế hoạch đề ra, các nội dung công việc được triển khai hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch của tỉnh và quy định của Luật, đã hoàn thành xong bước 1 và đang triển khai bước 2 cuộc bầu cử. Huyện và các xã, thị trấn đã thành lập BCĐ, Ủy ban bầu cử, huyện đã ấn định 83 đơn vị bầu cử, trong đó đơn vị bầu cử cấp huyện là 9, đơn vị bầu cử các xã là 74, 77 khu vực bỏ phiếu, các xã, thị trấn đã thành lập 74 ban bầu cử và 77 tổ bầu cử, số người tham gia các tổ chức bầu cử là 2.210 người, tổng số cử tri trên địa bàn huyện tính đến ngày 6/4/2021 là 29.030 người. Hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2 trước 3 ngày so với luật định, qua đó đã lập danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 403 người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Toàn huyện đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nới cư trú với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, 100% các xã, thị trấn đã tiến hành xong việc niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện phát biểu ý kiến

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nội dung thảo luận tập trung vào công tác tuyên truyền, anh ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19, danh sách cử tri…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện ghi nhận những cố gắng của các thành viên BCĐ, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại các nhà văn hóa ở thôn, bản, khu phố phải trang trí ít nhất 1 nội dung tuyên truyền về bầu cử, các tổ bầu cử tổ chức dọn vệ sinh môi trường, treo cờ tại 76/76 khu vực bỏ phiếu tại các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; Trung tâm TT&VH huyện cần xây dựng, biên tập 1 nội dung phát thanh tuyên truyền về bầu cử để chuyển cho các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và tại các thôn, bản, khu phố. Cần tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác bầu cử, bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình nhân dân và xây dựng phương án đảo bảo an ninh trật tự; tổ chức triển khai thực hiện các khâu, các bước trong công tác bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch và theo quy định của Luật bầu cử. HĐND huyện cần có văn bản báo cáo với HĐND tỉnh về 2 nội dung không đồng nhất trong Nghị quyết 29 để xin ý kiến hướng dẫn lại triển khai cho phù hợp với thực tiễn. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cần xem xét kỹ, rà soát lại tiểu sử, hồ sơ, lý lịch của các ứng viên để đảm bảo chính xác làm đến đâu hoàn thành đến đấy, hướng dẫn các xã, thị trấn thống nhất 1 mấu sổ ghi ý kiến cử tri; các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo các thôn, bản, khu phố tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri đến từng hộ dân để đảm bảo đúng và chính xác; tập trung chuẩn bị nhân sự cho công tác hiệp thương lần 3 đảm bảo đúng theo quy định.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà