Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội thảo bàn về vai trò của tự học

Ngày 2/10, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện đã tổ chức hội thảo với chủ đề vai trò của tự học trong phát triển văn hóa gia đình, dòng họ đối với việc hình thành và vun đắp nhân cách, đạo đức con người. Đến dự có đồng chí Lê Bình Phượng- Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

Với tinh thần trao đổi dân chủ, tại hội thảo đã có 8 ý kiến thảo luận của lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, lãnh đạo các trường học, đại diện các gia đình, dòng họ học tập với các nội dung liên quan đến thực trạng và vai trò tự học trong phát triển văn hóa gia đình, dòng họ đối với việc hình thành và vun đắp nhân cách, đạo đức con người; kết hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục đạo đức cho học sinh; vai trò của cha mẹ, gia đình trong việc khích lệ tinh thần tự học; thực trạng đạo đức học sinh hiện nay và những giải pháp về vấn đề giáo dục đạo đức; triển khai phong trào tự học trên địa bàn và phương hướng trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Bình Phượng- Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh về vai trò của tự học, phát triển phong trào tự học trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, các nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền về tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCCVC, người lao động; chú trọng nâng cao năng lực tự học cho học sinh, vận dụng linh hoạt phương pháp phù hợp theo các môn học nhằm giúp cho học sinh biết cách tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo trong quá trình học tập. Củng cố và nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập góp phần khích lệ, động viên người khác noi theo.

                                           Minh Hải- Quốc Nghị