Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Sáng 17/12, tại TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Hội nghị còn được truyền trực tuyến điểm cầu các xã trong huyện.

Quang cảnh trực tuyến tại điểm cầu Đầm Hà

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề, trong đó nêu bật những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay; sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc – đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… cùng một số nội dung quan trọng khác của chuyên đề.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Tân Bình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó để cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Tân Lập

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Sau hội nghị, cấp ủy các cấp bám sát hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề. Các địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phù hợp, sát với tình hình của đơn vị, ngành, địa phương, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệu vụ trước tình hình mới ngày càng hiệu quả.

                    Minh Hải.