Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, việc làm, người có công và xã hội năm 2020

Ngày 2/1/2020, Phòng LĐ – TB&XH tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2019, ngành LĐ – TB&XH từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác lao động, việc làm, người có công và xã hội. Triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các hoạt động thăm, tặng quà và trợ cấp quà Tết Nguyên đán năm 2019 đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đúng đối tượng, không có sai sót với 7.979 suất quà, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; kịp thời chi trả đầy đủ chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Đã giải quyết việc làm cho 1.100 lao động, đạt 110%KH, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp từ 59,4% xuống còn 52,92%; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề, tham gia BHXH và giảm nghèo, năm 2019 giảm 129 hộ nghèo đạt 118,35%KH huyện, hiện nay toàn huyện còn 49 hộ nghèo bằng 0,45%, lao động qua đào tạo ước đạt 70%. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm thực hiện có hiệu quả; Công tác cải cách hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh, gọn, kịp thời…

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện trao kỷ niệm chương của Bộ LĐ – TB&XH cho đồng chí Đoàn Thị Hoàn, công chức VH-XH xã Quảng Lâm

Năm 2020, ngành LĐ – TB&XH huyện phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 1%, lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên, hộ nghèo giảm từ 0,25% trở lên, giải quyết việc làm cho trên 1 nghìn lao động; đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội; đảm bảo triển khai thực hiện tốt quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành LĐ – TB&XH huyện đã đạt được trong năm 2019; đồng thời yêu cầu ngành LĐ – TB&XH cần tập trung thực hiện tốt công tác trợ cấp, thăm, tặng quà cho các đối tượng và gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng cho người lao động; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tiếp tục quan tâm tới công tác bình đẳng giới, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, hướng tới thu hẹp khoảng cách giới; bảo đảm bình đẳng giới trong tổng thể các hoạt động kinh tế – xã hội và gia đình; làm tốt công tác tuyên truyền đối với các lĩnh vực của ngành, phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền sâu rộng tới các hộ dân về ưu điểm, ưu thế của BHXH để thu hút người dân tích cực tham gia; các xã, thị trấn tập trung rà soát lại nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở của các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu xây nhà mà không có điều kiện để kịp thời đề xuất với huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà