Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 27/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các cơ quan chuyên môn trình bày các kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công với Đảng, với cách mạng tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đối với quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức, đối tượng và thành phần tham dự hội nghị, lễ kỷ niệm, cũng như việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cơ quan liên quan…

Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đối với Hội nghị gặp mặt người có công với Đảng, với cách mạng tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) sẽ gắn với việc tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn; các cơ quan tham mưu xây dựng các kế hoạch cần phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại đối tượng khách mời để tránh bị trùng lặp, đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng; tổ chức phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan một cách hợp lý. Đối với Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng sẽ tổ chức kết hợp thành một Lễ kỷ niệm; Ban Tuyên giáo với Văn phòng Huyện ủy phối hợp thống nhất chọn phương án tổ chức trong hội trường hoặc ngoài trời; Cơ quan Tổ chức – Nội vụ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp xây dựng nội dung kịch bản Lễ mít tinh kỷ niệm cho hợp lý; các cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch và các đơn vị liên quan thống nhất các nội dung để báo cáo thường trực Huyện ủy thông qua.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà