Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị triển khai chương trình phối hợp năm 2020

Chiều ngày 30/1/2020, Phòng LĐ TB&XH, LĐLĐ và Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2019; triển khai chương trình phối hợp năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện.

Năm 2019, ba cơ quan đã triển khai cơ bản đầy đủ các nội dung Chương trình phối hợp công tác đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số nội dung có sự phối hợp tốt như: Tổ chức các hoạt động đối thoại, tư vấn, tuyên truyền chính sách pháp luật; trao đổi nắm bắt tình hình các doanh nghiệp và CNLĐ được quan tâm, đã kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người lao động; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, luật BHXH, BHTN,  QCDC cơ sở đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho CNVCLĐ.

Ký kết chương trình phối hợp năm 2020

Triển khai chương trình phối hợp năm 2020, ba đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, tập trung các nội dung như: Nắm tình hình doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, QCDC của doanh nghiệp; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn; triển khai các phong trào thi đua; tuyên truyền, tư vấn, đối thoại, giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách BHXH, BHTN, pháp luật lao động; nắm tình hình thực hiện chế độ, chính sách với CNVCLĐ trên địa bàn huyện…

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà