Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 11/6/2019, đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện QCDC. Nhờ đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Duy trì hiệu quả, đổi mới cách tổ chức, tăng cường đối thoại tại các hội nghị giao ban đội ngũ cán bộ thôn, bản khu phố. Thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở đã tổ chức 43 hội nghị, ghi nhận 191 ý kiến kiến nghị, đề xuất liên quan đến các vấn đề quản lý đất đai, GPMB, môi trường… Trong đó, đã tiếp nhận và xem xét giải quyết theo thẩm quyền 183 các ý kiến đề xuất đạt 96%; Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở: Đã tiếp 20 lượt công dân liên quan đến 16 vụ việc; Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả: Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận 4.984 hồ sơ, giải quyết 3.840 hồ sơ, 90,49% phiếu đánh giá rất hài lòng là kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; Việc thực hiện công khai, minh bạch có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng các hình thức công khai đạt hiệu quả cao.

Các đại biểu tham gia ý kiến chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện QCDC

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra những tồn tại trong thực hiện QCDC, như: Một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc kiện toàn Ban chỉ đạo; chưa cụ thể hóa các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ; Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước có nội dung còn hình thức, người dân khó tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ, chưa hiểu rõ các cơ chế, chính sách mới, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi; Chất lượng hội nghị người lao động ở một số danh nghiệp chưa cao.

Đ/c Vũ Văn Phú – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp, ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chí đề nghị: thời gian tới, việc thực hiện QCDC cần gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2019; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt các văn bản của Đảng, Chính phủ về thực hiện QCDC; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện QCDC; Ban chỉ đạo các cấp cần củng cố kiện toàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, đảm bảo dân chủ gắn với lợi ích của nhân dân; MTTQ và các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện QCDC.

                                                Tiến Cường – TTTH&VH