Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và biểu dương người uy tín, chức sắc, chức việc năm 2022

Chiều ngày 5/1/2023, huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTP, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và biểu dương người uy có tín trong DTTS, chức sắc, chức việc trong tôn giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công an, quân sự và Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản và người có uy tín trong DTTS, chức sắc, chức việc trong tôn giáo trên địa bàn huyện.

Năm 2022, BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã chỉ đạo Công an huyện thực hiện đạt và vượt tiến độ một số chỉ tiêu KH đề ra. Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tập trung ra quân tấn công tội phạm đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức điều tra, khám phá nhanh các vụ án. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được các cơ quan, doanh nghiệp, các xã, thị trấn quan tâm, đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2022, các già làng, trưởng bản người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc trong tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng dân cư và có những đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong công tác PCTP, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Chủ động phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm, thực hiện giảm bền vững các loại tội phạm. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự phục vụ phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín; thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, chủ trương, chính sách mới cho người có uy tín. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong tôn giáo cần tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động  “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong vận động các tín đồ, phật tử chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cảu Nhà nước, các quy định của địa phương.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được UBND huyện khen thưởng

UBND huyện khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022

Huyện Đầm Hà tặng quà người có uy tín trong DTTS, chức sắc, chức việc trong tôn giáo

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; khen thưởng cho 16 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022.

Quốc Nghị