Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Sáng ngày 17/12/2020, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan khối nội chính, lãnh đạo các xã, thị trấn và thành viên BCĐ Cải cách Tư pháp huyện.

Năm 2020, công tác nội chính trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các lượng vũ trang và cơ quan chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính. Tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Các ngành nội chính đã phối hợp chặt chẽ, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo tính chủ động. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tư pháp và cải cách tư pháp được triển khai thực hiện toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; bám sát chủ đề công tác năm của huyện để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể; các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo ANTT, ATXH trong dịp cuối năm; Ban CHQ sự huyện và các xã, thị trấn quân tâm thực hiện tốt công tác giao nhận quân năm 2021; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết dứt điểm các vụ việc; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; tăng cường tổ chức tập huấn năng cao kỹ năng tiếp công dân, quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân và tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà