Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tham vấn ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày 8/7, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến vào các nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII. Tham dự hội nghị có Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện; Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, một số đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII. Ngoài các ý kiến tham gia đóng góp vào các chủ trương, chính sách chung của tỉnh, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào các nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến huyện Đầm Hà như Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ  di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị  đang tồn tại trong khu dân cư ra khỏi khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2022; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành  chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp động theo Nghị định số 68/2000/NĐ – CP của Chính phủ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Đặc biệt các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố, quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động ở các thôn, bản, khu phố; mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh, đa số các đại biểu kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cấp thôn, bản để đảm bảo bộ máy cơ sở hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện phát biểu tiếp thu ý kiến các đại biểu 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện đã cảm ơn ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở các ý kiến tham vấn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà tiếp thu, nghiên cứu chuẩn bị các nội dung tham gia kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII góp phần nâng cao chất lượng các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

                  Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)