Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tập huấn tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn

Chiều ngày 8/10/2020, Phòng VH&TT phối hợp với Phòng LĐ,TB&XH huyện tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu là lao động nông thôn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp; ngư dân và lao động nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn đã được phổ biến, tuyên truyền chính sách của Nhà nước với người học nghề thuộc các đối tượng theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và các chính sách dạy nghề lao động nông thôn; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tư vấn phương pháp chọn nghề phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình và nhu cầu thị trường lao động; các thủ tục khi đăng ký học nghề lao động nông thôn; năng lực của những cơ sở dạy nghề và chính sách đối với cơ sở dạy nghề, người học nghề; giới thiệu một số mô hình tiêu biểu có hiệu quả kinh tế của người lao động sau khi học nghề.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị, giúp cho các đại biểu nắm được các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong đào tào, dạy nghề cho lao động nông thôn của Nhà nước; có thêm được những thông tin về nhu cầu việc làm của thị trường trong và ngoài huyện, từ đó lựa chọn cho mình một nghề, công việc phù hợp để theo học, lao động nâng cao thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà