Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tập huấn tổ chức hoạt động mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình năm 2022

Sáng ngày 24/8/2022, Sở văn hóa và thể thao tỉnh phối hợp với UBND huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động mô hình phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022 tại xã Quảng Tân.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở VH&TT tỉnh giới thiệu về mô hình phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn việc thành lập và tổ chức hoạt động đối với mô hình này, một số nội dung và hình thức sinh hoạt của CLB phòng chống bạo lực gia đình như: nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, giáo dục trong gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình và pháp luật về phòng chống BLGĐ. Ngoài ra, đại diện Sở VH&TT cũng giới thiệu về các nội dung cơ bản của Luật phòng, chống bạo lực gia đình như phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình; xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và khiếu nại, tố cáo… Các quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình.

Đại diện Sở VH&TT tỉnh truyền đạt 1 số nội dung tập huấn

Qua hội nghị tập huấn, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về gia đình, về hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức, cách thức chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp xã; cách lập kế hoạch, điều hành sinh hoạt câu lạc bộ, kỹ năng tuyên truyền. Triển khai thực hiện hiệu quả việc thi hành Luật phòng, chống BLGĐ góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình phòng, chống BLGĐ đã triển khai và tổ chức nhân rộng mô hình gắn với tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương trong toàn tỉnh. Triển khai thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 tại địa phương.

Quốc Nghị