Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tập huấn hướng dẫn các hoạt động nâng cao hiệu quả tại Trung tâm VHTT xã và ra mắt Câu lạc bộ năm 2024.

Ngày 11/4, tại Trung tâm văn hóa thể thao (VHTT) xã Đầm Hà, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các hoạt động nâng cao hiệu quả tại Trung tâm VHTT xã và ra mắt Câu lạc bộ năm 2024.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.  Năm 2024, xã Đầm Hà được lựa chọn làm điểm để triển khai xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã. Đây là điều kiện thuận lợi để xã triển khai khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư và từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn theo quy định. Qua đó, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tặng hoa chúc mừng ra mắt các CLB

Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh trao tặng 1 bộ bóng bàn cho xã Đầm Hà

Trong chương trình tập huấn, Ban Tổ chức đã triển khai 02 nội dung chuyên đề, gồm: Tổng quan về xây dựng mô hình điểm tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã; Phương pháp xây dựng đội văn nghệ và biên tập nội dung, dàn dựng chương trình văn nghệ và ra mắt các câu lạc bộ.

                                                                      Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)