Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 22/5, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị rút kinh nhiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng, phó, thành viên các tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết, tiểu ban Tổ chức – Phục vụ; Tổ biên tập văn kiện, tổ giúp việc tiểu ban nhân sự; Trung tâm thông tin; Tổ phục vụ, lễ tân, hậu cần; Tổ an ninh; Tổ y tế.

Thực hiện kế hoạch số 308 – KH/TU, ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 166 – KH/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Trong 2 ngày 12 và 13/5/2020 huyện  đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với những kết quả nổi bật: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các tiểu ban đã bám sát tình hình và chỉ đạo, các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Công tác xây dựng các văn kiện được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc trách nhiệm đảm bảo theo yêu cầu của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đặc biệt báo cáo chính trị đã qua 12 lần chỉnh sửa, bổ sung, đã có 27 ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành của tỉnh, 10 ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và 35 chi, đảng bộ cơ sở, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở ý kiến tham gia, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phân tích, chọn lọc, tiếp thu  và chỉnh sửa, bổ sung báo cáo, đã đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh…

Công tác chuẩn bị nhân sự đã được chuẩn bị dân chủ, công khai, đảm bảo quy trình theo hướng dẫn, đáp ứng tiêu chuẩn, cơ cấu, số dư theo quy định, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tham gia ý kiện tại hội nghị

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm đã tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ngành, các cấp đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động thông qua hệ thống thông tin truyền thông như loa truyền thanh; qua trang Webside của huyện, tuyên truyền trực quan qua hình ảnh, băng rôn, khấu hiệu… đã có nhiều điểm mới, sáng tạo, chuyển tải được các nội dung thông tin của Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, có sự phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của Trung ương, của tỉnh tạo ra hiệu quả trong công tác tuyên truyền về Đại hội.

Công tác điều hành Đại hội linh hoạt, phù hợp, thảo luận sôi nổi, chương trình của Đại hội đảm bảo thời gian và chất lượng các phiên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả đạt được, phân tích, đánh giá về những hạn chế, góp phần tổ chức thành công các sự kiện của huyện trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị về văn kiện, về nhân sự và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội. Đồng chí khẳng định thành công của Đại hội có sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, quyết liệt của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và có sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự quyết tâm, sáng tạo trong đổi mới các hình thức tuyên truyền trong điều kiện phòng chống dịch covid – 19. Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong các tiểu ban  phục vụ, hỗ trợ tổ chức Đại hội, các lực lượng điều hành, tổ chức Đại hội. Bên cạnh kết quả đạt được đồng chí nêu một số hạn chế cần rút kinh nghiệm và đề nghị trong thời gian tới các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

Huyện khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này huyện khen thưởng cho 9 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc.

                            Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)