Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị phổ biến cung cấp thông tin cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 31/8/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị phổ biến cung cấp thông tin cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu người có uy tín của huyện đã được nghe các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình hành động triển khai thực hiện NQ số 06 ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thông qua Hội nghị nhằm cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện về tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; học và làm theo Bác để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mục tiêu phát triển KT-XH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Để từ đó phát huy tốt vai trò của người có uy tín đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách dân tộc, góp phần  phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện.

Các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tham dự hội nghị

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà

Trả lời