Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 28/8, UBND huyện đã tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, đại biểu người có uy tín được tuyên truyền, thông tin các nội dung: Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2030; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06 – NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  và chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế – xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thông tin về những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Qua Hội nghị tập huấn sẽ trang bị cho người có uy tín nắm vững thông tin  làm cơ sở để tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh; đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có được điều này là nhờ sự đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn.

                                                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)