Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ

Ngày 18/2/2021, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức các hội nghị về công tác cán bộ nhằm “Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025, 2021 – 2026 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhằm bổ sung để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nhân sự Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện Cái giai đoạn 2020 – 2025 và 2021 – 2026; đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã chuyển công tác, cán bộ không đủ tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở địa phương. Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ. Đây cũng là một trong những khâu quan trọng trong quá trình đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia việc bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện giai đoạn 2020 – 2025  và 2021 – 2026  nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của của các cấp để lựa chọn, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chất lượng, đảm bảo đúng quy định.

Sau khi nghe thông báo về kết quả rà soát bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025, 2021 – 2026 và hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 và 2021 – 2026, bao gồm: Bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; ủy viên BTV Huyện ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bổ sung quy hoạch tại hội nghị cán bộ chủ chốt 

Huyện Đầm Hà cũng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và hội nghị Ban Thường vụ lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị cấp có có thẩm quyền bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2015 và 2021 – 2026, đảm bảo đúng quy trình các bước về công tác cán bộ.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà