Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị ký kết công tác phối hợp năm thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2024

Chiều ngày 30/1, UBKT Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện các Ban Xây dựng Đảng, Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện,  MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023 và ký kết quy chế phối hợp năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; lãnh đạo Công an huyện, Viện kểm sát Nhân dân huyện, Tóa án Nhân dân huyện.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo UBKT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo UBKT Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các đơn vị phối hợp đã phát biểu, nhấn mạnh: Năm 2023, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt trách nhiệm phối hợp, thực hiện đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đối tượng được kiểm tra, giám sát giảm trùng lặp, giảm bớt áp lực cho cơ sở. Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về quy trình đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao, quy trình thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm kịp thời, nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của chính quyền. Đồng thời, các cơ quan đã phối hợp thực hiện công tác thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ của huyện; phối hợp giải quyết đơn tố cáo, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, giúp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo Điều 30, Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị ký chương trình phối hợp năm 2024

Các đơn vị ký chương trình phối hợp năm 2024

Ký kết chương trình phối hợp năm 2024, UBKT Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Chủ động, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy các cấp; Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo”. Tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình nhất là đối với các nội dung liên quan đến cán bộ, đảng viên, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhằm đảm bảo chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới đại hội lần thứ XIV của Đảng.

                                                                                                Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)