Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019

Trong 2 ngày 19 – 20/12, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, của cấp trên. Xác định các chương trình trọng tâm, các công trình và địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung các nguồn lực để đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đổi mới chế độ giao ban theo hướng nề nếp, gọn thành phần, chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết đạt 98,5%. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại các cấp ủy, tổ chức Đảng. Thực hiện nghiêm túc quy định số 11 – Qđi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, tổ chức đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tiếp tục đổi mới công tác vận động quần chúng, mô hình hoạt động của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban hành kế hoạch để cụ thể hóa việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”; ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch, Nghị quyết về văn hóa, con người Đầm Hà và bộ Quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà – Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt đạt những kết quả nổi bật: Triển khai thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng để truyền đạt những thông tin quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Triển khai xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp các xã, thôn, bản, khu phố không đủ điều kiện theo quy định trình tỉnh phê duyệt. Thực hiện các quy trình, đảm bảo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền về Đề án sáp nhập 2 xã Quảng Lợi và xã Quảng Tân; Triển khai đề án công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã. Rà soát, thực hiện điều động luân chuyển cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị, luân chuyển công chức giữa các xã, thị trấn. Tổ chức sát hạch cán bộ, công chức cấp huyện; phân công các đồng chí Huyện ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, khu phố ; Thực hiện đồng bộ các chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường bám sát địa bàn, nắm tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân;

Về phát triển kinh tế: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 62,12 tỷ đồng tăng 27% dự toán tỉnh giao. Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tốt. Công tác thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đến nghiên cứu và đầu tư trên địa bàn như tập đoàn TH, tập đoàn GFS, công ty TNHH TM&DV Hiền Lê…. Huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/5 thôn thoát khỏi diện ĐBKK, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,45%. Lĩnh vực du lịch có những khởi sắc, số lượng khách tăng ngoài dự kiến với hơn 18.000 lượt; ANCT – TTAT xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể BTV Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2020.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm và tập trung góp ý đối với cá nhân các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  đi sâu phân tích những hạn chế của cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà và nhấn mạnh những kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện trong năm 2019. Đồng chí đề nghị năm 2020 tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Quan tâm rà soát các quy trình về công tác cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; Ưu tiên cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của tập thể và mỗi cá nhân các đồng chí trong BTV Huyện ủy. Đồng chí nhấn mạnh: tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá nhân trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; phân công thực hiện nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2020 tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; Tập trung hoàn thành kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Thực hiện đề án sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; Đẩy mạnh đề án tái cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, phát triển dịch vụ, du lịch; Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn; Nâng cao hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách; Thực hiện 3 đột phá chiến lược đó là phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; Triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, an ninh.

                                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)