Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Sáng ngày 8/6/2020, Chi bộ Trung tâm TT&VH tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được đồng chí Triệu Đại Nghĩa – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung một số nội dung chính như: đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trên các lĩnh vực trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời nhấn mạnh các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; một số chương trình, đề án trong nhiệm kỳ…

Đồng chí Triệu Đại Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV tới đảng viên

Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên Trung tâm TT&VH nắm bắt kịp thời kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của Nghị quyết Đại hội thông qua; nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Mỗi đảng viên trong Chi bộ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng bộ huyện đề ra trong các văn kiện và Nghị quyết.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà

Trả lời