Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 3/2/2021, Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất  để thảo luận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện; đồng chí Đào Biên Thùy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch HĐ bầu cử huyện và các thành viên Ủy ban MTTQ huyện. Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Hội  nghị đã nghe Thông báo của Thường trực HĐND huyện về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Về số lượng đại biểu HĐND huyện, theo Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 là 30 đại biểu. Dự kiến cơ cấu, thành phần ở các cơ quan, đơn vị quan như sau: khối Đảng 5 người, khối chính quyền 7 người, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 4 người, lực lượng vũ trang 2 người, Hội doanh nghiệp huyện 1 người, đơn vị sự nghiệp 1 người, khối xã, thị trấn 10 người. Về cơ cấu: Tỷ lệ nữ 35% trở lên; người ngoài đảng ít nhất 10% trở lên; đại biểu tái cử ít nhất từ 30% trở lên; người dân tộc thiểu số 10%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi 15% trở lên; người được giới thiệu ứng cử công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước (UBND và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện) 13%. Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến ít nhất là 90 người trở lên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đầm Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 theo như Thông báo của Thường trực HĐND huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà