Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và triển khai nhiệm vụ giao nhận quân năm 2023

Ngày 4/1/2023, Hội đồng NVQS huyện tổ chức họp để giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các xã, thị trấn và kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban CHQS huyện Đầm Hà đã báo cáo kết quả các bước của công tác tuyển tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Theo đó, công tác tuyển quân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện. Ban CHQS các cấp  đã phát huy tốt vai trò làm công tác tham mưu cho Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Các bước của công tác tuyển quân được tiến hành theo đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật, công bằng, dân chủ. Kết quả, tổng số rà soát xét duyệt nguồn và gọi sơ tuyển 809 công dân, qua sơ tuyển lựa chọn , phát lệnh gọi khám tuyến 376 công dân, trong đó sức khỏe loại 1 đến loại 3 là 165 công dân. Sau khi có kết quả khám tuyển, Ban CHQS huyện xã xây dựng và triển khai kế hoạch thâm nhập cho các xã, thị trấn  tiến hành tổ chức xét thâm nhập 194 công dân, qua thâm nhập số công dân đưa vào xét phát lệnh gọi nhập ngũ là 123 công dân.

Theo KH, Lễ giao nhận quân năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6/2/2023, tại sân Trường THPT Đầm Hà. UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn để đảm bảo cho Lễ giao nhận quân diễn ra an toàn hiệu quả, đúng quy định.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đề nghị các xã, thị trấn quan tâm nắm chắc tình hình, quản lý thanh niên trong diện gọi nhập ngũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật NVQS, tuyên truyền về các chính sách sau xuất ngũ; tổ chức thăm hỏi động viên quân nhân, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội theo quy định. Ban CHQS huyện nghiên cứu thay đổi địa điểm giao nhận quân về sân Trung tâm VH các dân tộc huyện để tránh ảnh hưởng đến việc học của học sinh Trường THPT Đầm Hà. Các lực lượng phối hợp đảm bảo về ANTT, ATGT, công tác phòng chống dịch. Tổ chức Lễ giao nhận quân đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực đúng quy định.

Quốc Nghị