Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban với chi bộ Khối tài chính, Ngân hàng

Ngày 20/10/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với chi bộ Khối tài chính, Ngân hàng trực thuộc Đảng bộ huyện để đánh giá kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các Ban xây dựng Đảng; Bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan Khối tài chính, Ngân hàng và các cơ quan có liên quan của huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Các đơn vị tham gia ý kiến tại hội nghị

Trong 10 tháng năm 2023, các Chi bộ khối Tài chính – Ngân hàng đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; các đồng chí đảng viên là cán bộ, viên chức, người lao động trên từng vị trí công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; nội bộ đoàn kết, phát huy quy chế dân chủ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm và triển khai đạt kết quả tốt.

  

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thời gian tới các Chi bộ Khối tài chính, Ngân hàng cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, NQ của các cấp; quan tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc của Chi bộ, cơ quan. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023), 75 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Đầm Hà 28/10 (1948-2023). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Các đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các chi bộ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Quốc Nghị